HAZRALL & CO.

PROFAIL SYARIKAT

 

Hazrall & Co. adalah Firma Perakaunan Profesional yang menyediakan perkhidmatan Perakaunan, Audit, Percukaian, Kesetiausahaan Syarikat dan Permohonan Pelbagai Lesen berkaitan Badan Kewangan.

Firma ini beroperasi di Kajang, Selangor dan mencakupi perkhidmatan pelbagai lapisan pelanggan samada Pelanggan Tempatan mahupun Pelanggan Antarabangsa.

Firma ini dimiliki oleh Akhirul Hazrall b. Md. Akhir, Akauntan Berkanun MIA yang disokong oleh Barisan Pekerja Profesional Berpengalaman Luas bagi melaksanakan pelbagai perkhidmatan Perakaunan, Pengauditan, Percukaian dan lain-lain lagi.

Hazrall & Co. ini adalah Pilihan Terbaik dan sentiasa komited memberikan perkhidmatan perakaunan profesional kepada anda.

 

 

HARAPAN DAN OBJEKTIF KAMI

HAZRAL & CO sentiasa komited untuk memberi konsultansi dan membantu bagi menyediakan Dokumen Kewangan untuk Syarikat anda. Selain itu, Hazrall & Co sentiasa berusaha memperluaskan rangkaian perkhidmatan kami dan meningkatkan kecekapan bagi menangani keperluan khusus anda. Malahan, Hazrall & Co juga sentiasa memastikan bahawa Perkhidmatan Profesional yang disediakan adalah selari dengan perkembangan positif syarikat anda. Kami akan memastikan segala maklumat anda adalah RAHSIA dan SULIT.

 

KHIDMAT PROFESIONAL KAMI

The cost will also vary according to the amount

It’s an excellent way of writing and can sfweekly.com supply you some thought.

of books which you have to purchase for your own class.

Kami menyediakan Khidmat Profesional yang selari dengan Piawaian Perakaunan dan Undang-undang Korporat mencakupi perkara berikut;
 • Kunci Kira – kira (Balance Sheet)
 • Penyata Untung Rugi (Income Statement)
 • Lejar Am (General Ledger)
 • Jurnal Am (General Journal)
 • Penyata Penyesuaian Bank (Bank Reconciliation)
 • Penyata Harta dan Susutnilai (Fixed Asset Schedule)
 • Penyimpanan Buku / Simpan Kira-kira
 • Perakaunan
 • Pengauditan
 • Percukaian
 • Setiausaha Syarikat
 • Permohonan Lesen
 • Konsultansi Penubuhan Kelab, Persatuan dan Pertubuhan

MAKLUMAN AWAM

 • Caj yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kemahiran, pengetahuan dan tanggungjawab dalam melakukan kerja-kerja perakaunan tersebut.
 • Caj adalah tertakluk terhadap sebarang perubahan yang disebabkan oleh beban kerja dan masa yang diperlukan dalam menyediakan kerja-kerja.
 • Hazrall & Co akan memaklumi para pelanggan sekiranya terdapat Caj Tambahan yang wajar dikenakan sepanjang menjalankan kerja-kerja perakaunan tersebut.
 • Kos ini juga akan dikenakan sekiranya pelanggan kami membatalkan kerja-kerja yang telah dilakukan tanpa alasan yang kukuh.

 

 

HAZRALL & CO komited bertindak balas terhadap keperluan segera pelanggan dalam menangani permasalahan tertentu. Selain itu, kami turut mengkonsultansi para pelanggan dalam membuat setiap Keputusan Kewangan dan Mengutarakan Cadangan yang akan Meningkatkan Prestasi Perniagaan dan Mencapai Objektif Operasi yang berkesan dan optimum.

 

Persekitaran Perniagaan Pelanggan Hazrall & Co meliputi segala Bidang Industri (tiada sesiapa yang disisihkan) : daripada jualan Organisasi Hak Milik Syarikat Swasta, Agensi Kerajaan, Organisasi Perdagangan, Kerjasama dan Organisasi Bukan Kerajaan (NGO).